Jaarlijks organiseert het Antoni van Leeuwenhoek het symposium Oncologie in Perspectief, een symposium over ontwikkelingen in de oncologische zorg voor verpleegkundigen en paramedici. Dit is hèt symposium voor oncologieverpleegkundigen en paramedici in Nederland. Donderdag 21 juni jl. was het een drukte van belang in de Meervaart, het symposium trok zo’n 500 bezoekers. Dit jaar stond het thema ‘Van DNA naar Beter’ centraal.

Het symposium kenmerkte zich door het multidisciplinaire karakter en richtte zich op nieuwe ontwikkelingen in de oncologie. In het programma was volop ruimte om een eigen route te kiezen. De dag begon en eindigde met een plenaire sessie. In de ochtend en middag kon men een keuze maken uit diverse sessies en twee workshops. Tussen de presentaties door kon men de stands van de exposanten bezoeken. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, deelnemers leerden bijvoorbeeld meer over: ‘Waarom duurt het zo lang voordat een mogelijk werkzaam middel op de markt komt en dus voor patiënten beschikbaar is?’ en ‘Hoe verloopt het traject van fundamenteel onderzoek en het testen in het laboratorium tot aan registratie van een medicijn?’.

Wilt u volgend jaar (weer) deelnemen aan het symposium? Zet de volgende datum dan alvast in uw agenda; donderdag 20 juni 2019. Komend jaar is ons 25 jarig jubileum, mis deze editie niet! Hopelijk tot dan!