Project Description

Spreekt hoogcomplexe zorg in een acute, dynamische en technische omgeving jou aan? Dan is de Vervolgopleiding Intensive Care (IC) mogelijk iets voor jou. Als Intensive Care verpleegkundige ben jij de spil in de zorg voor patiënten met diverse aandoeningen in een vaak levensbedreigende situatie. Je loopt voor deze opleiding zowel intern als extern stage. Na 18 maanden wordt de opleiding afgesloten met een CZO (College Zorg Opleidingen) -erkend diploma.

 Twee keer per jaar, namelijk in april en oktober, start onze opleiding tot Intensive Care (IC)-verpleegkundige. Tijdens een periode van 18 maanden specialiseer jij je, zowel theoretisch als praktisch, tot IC-verpleegkundige. De opleiding bestaat uit 7 blokweken met verschillende toetsmomenten. Door theorie en praktijk te combineren beheers je de verschillende competenties die nodig zijn om een volwaardig IC-verpleegkundige te worden.

Tijdens een voorwerkperiode van een maand volg je als cursist een inwerkprogramma. Het theoretische gedeelte wordt verzorgd door de Amstel Academie, het praktische gedeelte volg je deels in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en deels in de VU.

Je gaat patiënten verplegen in instabiele en/of levensbedreigende situaties waarbij meerdere vitale functies moeten worden ondersteund en overgenomen. Klinisch redeneren is een belangrijk onderdeel waarbij je leert alle parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek. In de praktijk leer je, aan de hand van een portfolio, in een opklimmende moeilijkheidsgraad, hoog complexe zorg te verlenen. De praktijkleerperiode vindt plaats op een of meerdere Intensive Care afdelingen. Daarnaast zijn er stages op een afdeling Cardiac Care, OK en Anesthesie/Recovery en Spoedeisende hulp.

Na afloop van de opleiding heb je de volgende competenties behaald:

De IC-verpleegkundige:

 • kan patiënten verplegen in een hoogcom­plexe situatie, waarbij er sprake is van instabiele en/of levensbedreigende situaties waarbij meerdere vitale functies moeten worden ondersteund en overgenomen;
 • kan door middel van klinisch redeneren op een methodische wijze ziekte, aandoeningen en/of behandelingen, zorgvragen, zorgbehoefte en interventies beredeneren, zowel op somatisch vlak als psychosociaal;
 • begeleidt patiënten en naasten in de moeilijke en onzekere periode op de IC.

De Amstel Academiebiedt haar onderwijs competentiegericht aan. Hiermee beoogt de Academie de student effectief op te leiden tot een professional die optimaal inzetbaar is in de zorg.

Het competentiegericht opleiden wordt ondersteund door 5 rollen. Iedere rol is een combinatie van competenties in een bepaalde beroepssituatie.

De beroepssituaties waarin de student moet leren functioneren, vormen de basis van het competentiegericht opleiden. De beroepssituaties bepalen voor een belangrijk deel de inhoud en volgorde van de opleiding. De indeling is gemaakt van matig complex naar steeds complexer, van directe patiëntenzorg naar een combinatie met andere factoren.

De eindtermen van het CZO zijn leidend voor de opleiding en moeten behaald zijn.

Verpleegkundigen die zich willen specialiseren als IC-verpleegkundige. Het is belangrijk om affiniteit met de oncologische zorgvrager te hebben, gezien het feit dat de IC in het Antoni van Leeuwenhoek een speciale afdeling is, anders dan een IC in een perifeer of academisch ziekenhuis.

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • Registratie in het BIG-register als verpleegkundige, verkregen na het behalen van diploma verpleegkundige A, MBO niveau 4 of HBO niveau 5
 • Een dienstverband (minimaal 24 uur) met het Antoni van Leeuwenhoek gedurende de opleiding
 • Relevante recente praktijkervaring van bij voorkeur 1 jaar

De VVO Intensive Care verpleegkundige kent de volgende leereenheden:

 • Klinisch redeneren
 • Basisvorming Acute Zorg
 • Basis Cardiologie
 • Zuurstoftoediening en Handbeademing (incl. zuur base evenwicht)
 • Anesthesie
 • Beademing (basis en hoog complex)
 • Advanced Life Support
 • Shock en hemodynamiek
 • Algemene chirurgie
 • Hoogcomplexe zorg:
 • Interne en neurologische aandoeningen
 • Nierfunctievervangende therapie
 • Multi Orgaan Falen en polytraum
 • Neurochirurgie (facultatief)
 • Cardiochirurgie (facultatief)

 

 

Wat moet je weten over deze opleiding?

 • Duur:18 maanden, waarvan 41-44 lesdagen, afhankelijk van keuze voor facultatieve onderdelen, bij een dienstverband van 94% – 100%. Bij parttime werken wordt de praktijk naar rato verlengd. Vrijstellingen zijn mogelijk bij eerder gevolgde opleidingen die van toepassing zijn. Dit gaat in overleg tussen de Amstel Academie en ons ziekenhuis.
 • Doorlooptijd:18 maanden, waarvan 41-44 lesdagen, afhankelijk van keuze voor facultatieve onderdelen, bij een dienstverband van 94% – 100%. Bij parttime werken wordt de praktijk naar rato verlengd. Vrijstellingen zijn mogelijk bij eerder gevolgde opleidingen die van toepassing zijn. Dit gaat in overleg tussen de Amstel Academie en ons ziekenhuis.
 • Investering:Informatie en kosten met betrekking tot de IC-opleiding is te vinden op de website:amstelacademie.nl.Er is een sollicitatieprocedure voor een opleidingsplek in ons ziekenhuis. Ook open sollicitaties en een voorwerkperiode zijn mogelijk. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Martine Peek (teamleider) of met de AVL Academie.
 • Locatie:De theoriecomponent vindt plaats bij de Amstel Academie. Je praktijkleerperiode vindt plaats in het Antoni van Leeuwenhoek en deels in de VU. Naast je praktijkleerperiode op IC, loop je stage op een afdeling Cardiac Care, OK en Anesthesie/Recovery.
 • Accreditatie:CZO-erkend diploma IC-verpleegkunde (Erkenning: Erkend bij het College Zorg Opleidingen (CZO).