Project Description

Je leert in onze Vervolgopleiding Oncologieverpleegkunde over de nieuwste onderzoeken en behandelingen, zoals oncologische systeemtherapieën, immunotherapie, targeted therapie, personalized medicine, robotchirurgie en klinisch wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast maak je kennis met een breed scala aan onderwerpen zoals shared decision making, ketenzorg, zelfmanagement. Met onze in 2016 vernieuwde opleiding word jij klaargestoomd tot één van de beste oncologieverpleegkundigen van Nederland!

De opleiding bestaat uit een praktijk- en een theoriedeel en is gebaseerd op de meest kritische beroepssituaties van een oncologieverpleegkundige. Dit is opgedeeld in twee leerlijnen en thema-blokken:

 • Leerlijn Chirurgie
 • Leerlijn Medicinaal
 • Themablokken

Ieder blok wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid.

Na afloop van de Leerlijn Chirurgie heb je de volgende competenties behaald:

 • je past hoogcomplexe chirurgisch-oncologische kennis toe bij het uitvoeren van je probleemoplossende taken. Je hebt oncologische kennis van de volgende tumoren:
  • Mammatumoren
  • Longtumoren
  • Maag-darm-lever tumoren
  • Urologische tumoren
  • Huidtumoren
 • je verpleegt zelfstandig een patiënt, die een hoogcomplexe chirurgisch-oncologische behandeling ondergaat.
 • je brengt een oncologische patiënt in een multidisciplinair overleg (MDO) in en geeft de regierol in het MD-team vorm.
 • je past kennis van radiotherapie in combinatie met andere therapieën op de juiste manier toe bij het uitvoeren van je probleemoplossende taken.
 • je verpleegt zelfstandig een patiënt die een combinatie van therapieën ondergaat, waarbij één van de therapieën radiotherapie is.

 Na afloop van de Leerlijn Medicinaal heb je de volgende competenties behaald:

 • je past kennis van de oncologische systeemtherapieën op de juiste manier toe bij het uitvoeren van je probleemoplossende taken.
 • je verpleegt zelfstandig een patiënt die een (langdurige) behandeling met chemotherapie ondergaat.
 • je past kennis van de oncologische systeemtherapieën op de juiste manier toe bij het uitvoeren van je probleemoplossende taken.
 • je verpleegt zelfstandig een patiënt die immuno- of targeted therapie ondergaat.
 • je kan zelfstandig, op basis van de methodiek,  palliatief redeneren.
 • je verpleegt zelfstandig een oncologische patiënt in de palliatieve fase.
 • je verpleegt zelfstandig een oncologische patiënt met het juiste protocol en volgens de juiste richtlijnen in de terminale fase en betrekt daarbij de naasten.

 Na afloop van de Themablokken heb je de volgende competenties behaald:

 • je organiseert zelfstandig de verpleegkundige oncologische zorg,  als onderdeel van de keten van zorgverlening, die de patiënt doorloopt.
 • je verleent, binnen de oncologische context, psychosociale zorg aan de patiënt en/of aan naasten.
 • je bent up-to-date als het gaat om de ontwikkelingen in het oncologisch vakgebied én kan wetenschappelijk bewezen werkwijzen toepassen in de oncologische praktijk.
 • je levert, binnen de oncologische context,een actieve bijdrage aan klinisch wetenschappelijk onderzoek en houdt daarbij rekening met ethische vraagstukken.
 • je overziet in een kort contact situatie de totale situatie met betrekking tot de oncologische patiënt en gebruikt daarbij op accurate wijze de meest relevante informatie.
 • je handelt in vitaal bedreigde oncologische patiëntensituaties adequaat en formuleert relevante, concrete informatie op heldere manier voor betrokken disciplines.
 • je handelt adequaat bij complicaties van oncologische behandelingen.
 • je bevordert de deskundigheid van jezelf en die van collega’s met betrekking tot een complicatie van een oncologische behandeling.
 • je analyseert op gestructureerde wijze een ethisch dilemma en bespreekt dit met collega’s.
 • Verpleegkundigen in dienst van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Zowel het theorie- als het praktijkdeel worden gevolgd in het AVL.
 • Verpleegkundigen in dienst van een ander ziekenhuis. Het theoriedeel wordt gevolgd in het AVL, het praktijkdeel in eigen ziekenhuis.

De opleiding bestaat uit een praktijk- en een theoriedeel en is gebaseerd op de meest kritische beroepssituaties van een oncologieverpleegkundige. Er zijn in totaal 14 verschillende blokken die zijn opgedeeld in twee leerlijnen en thema-blokken:

 • Leerlijn Chirurgie
 • Leerlijn Medicinaal
 • Themablokken

Ieder blok wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid.

Blokken van de leerlijn Chirurgie:

 • Hoogcomplexe chirurgisch-oncologische behandeling en Multi Disciplinair Overleg
 • Combinatietherapie (Radiotherapie)

Blokken van de leerlijn Medicinaal:

 • Oncologische Systeemtherapie: Chemotherapie (langdurig)
 • Oncologische Systeemtherapie: Immuno- of Targeted therapie
 • Palliatieve fase: Symptoombestrijding en Supportive Care
 • Terminale fase

Themablokken:

 • Ketenzorg
 • Psychosociale zorg
 • Evidence Based Practice
 • Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek
 • In kort contact de totale situatie overzien
 • Vitaal bedreigde patiënt
 • Handelen bij complicaties van oncologische behandelingen en deskundigheidsbevordering
 • Ethisch dilemma
 • Duur: 12 maanden voor het theoriedeel en voor de praktijk minimaal 12 maanden bij een dienstverband van 83% – 100%. Bij een dienstverband van 78% – 83% bedraagt de duur van de praktijk 14 maanden.
 • Doorlooptijd: 12 maanden voor het theoriedeel en voor de praktijk minimaal 12 maanden bij een dienstverband van 83% – 100%. Bij een dienstverband van 78% – 83% bedraagt de duur van de praktijk 14 maanden.
 • Investering: De prijs van 2020 is € 3.896,00(excl. boeken).
 • Locatie: Antoni van Leeuwenhoek / AVL Academie / lokaal is aangegeven op jouw leerportaal.
 • Accreditatie: CZO-erkend diploma Oncologieverpleegkunde (Erkenning: Erkend bij het College Zorg Opleidingen (CZO) en geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V).
 • Vrijstellingen: Het is mogelijk om vrijstellingen te krijgen. Neem hiervoor contact op met de AVL Academie.

De toelatingseisen zijn:

 • Een erkend diploma verpleegkundige A, MBO-V (niveau 4) of HBO-V (niveau 5)
 • Registratie in het BIG-register
 • Relevante werkervaring
 • Beheersing van basiskennis en -vaardigheden (bijvoorbeeld methodieken en veiligheid, basiskennis over kanker en kankerbehandeling en communicatieve basisvaardigheden)
 • Indien niet werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek: werkzaam zijn met oncologische patiënten in een CZO-erkende instelling

De vervolgopleiding start in april en oktober. Klik hier voor het inschrijfformulier.