Project Description

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) heeft de ervaring, expertise en wil om de zorg voor mensen met kanker te blijven verbeteren en hierin maken wij het verschil. Om dit verschil nu en in de toekomst te kunnen blijven maken heeft het AVL een traineeship ontwikkeld. Met dit traineeship krijg jij, als talentvolle afgestudeerde HBO- of MBO-verpleegkundige, de kans om met ons het verschil te maken én je te ontwikkelen in een oncologisch ziekenhuis.

In je functie als trainee word je opgeleid om intensieve oncologische zorg, variërend van laag tot hoog complex, te kunnen verlenen. De complexe zorg die wij binnen ons ziekenhuis verlenen bestaat onder andere uit de zorg voor patiënten die chemotherapie krijgen, de zorg voor patiënten die chirurgische behandelingen ondergaan en uit de zorg voor patiënten die voor pijnbestrijding komen. In het werkprogramma doorloop je eerst een intensief inwerkprogramma. Vervolgens doe je, onder begeleiding van jouw werkbegeleiders, ervaring op.

Samen met ons werk jij mee aan het optimaal functioneren van onze teams en de intensieve samenwerking met verpleegkundig- en medisch specialisten en onze collega’s uit de overige disciplines. Ben jij altijd al nieuwsgierig geweest wat een onderzoeker doet? Of hoe de patholoog te werk gaat? Gedurende het traineeship krijg je in overleg met de teamleider de gelegenheid om één of meerdere meeloopdagen in te plannen. Op deze wijze leer je ook andere afdelingen kennen. De stages kies je zelf en wij ondersteunen je in de organisatie hiervan.

Na afloop van dit traject beheers je de volgende competenties:

Vakinhoudelijk handelen:

 • Het voeren van de regie over de zorgvragen van patiënten waarbij een multidisciplinaire aanpak vereist wordt.
 • Coachen van zorgvragers (met coachen wordt bedoeld: de zorgvrager over zichzelf en zijn ziekte na laten denken en verantwoordelijkheid laten nemen in het therapeutisch proces)
 • Het geven van preventie en voorlichting aan patiënten
 • Methodische beroepsuitoefening

Werkhouding en emotionele draagkracht:

 • Het ontwikkelen en tonen van een professionele beroepsattitude

Leervermogen:

 • Lerend vermogen; is in staat en gemotiveerd om van ervaringen te leren
 • Zelfstandig leren als competentie van professionalisering

Communicatie en samenwerking:

 • Mondelinge en schriftelijke communicatie; communiceert effectief met beroepsgenoten, andere disciplines en zorgvragers, drukt zich zowel schriftelijk als mondeling helder uit
 • Samenwerken in team-, multidisciplinair- en organisatieverband.

Het AVL traineeship is voor talentvolle starters die hun HBO-V-opleiding afgerond hebben en in ieder geval één stage in een algemeen ziekenhuis hebben gedaan. Ook is het traineeship er voor MBO-Verpleegkundigen die een BBL-opleiding in een ziekenhuis hebben gevolgd. Met dit traineeship willen we je de mogelijkheid geven om te ontdekken of oncologieverpleegkundige een goede vervolgkeuze voor jouw toekomstige loopbaan is.

Een traineeship is een gestructureerd werk- en opleidingsprogramma voor talentvolle starters, dat gericht is op het ontwikkelen van hun potentieel, aansluitend bij de strategische doelen van een organisatie, binnen een duidelijk vooraf vastgestelde periode.

Gedurende het traineeship krijg je de kans om kennis op te doen op een van onze  verpleegafdelingen. Op deze afdelingen word je met een gestructureerd werkprogramma opgeleid en begeleid door onze ervaren collega’s.

Het opleidingsprogramma bestaat uit diverse onderdelen, zoals een scholingsprogramma op het gebied van kennis en vaardigheidstrainingen en reflectiebijeenkomsten die je samen met andere trainees volgt.

Met het traineeship dragen wij bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, zodat jij eventueel kunt doorstromen naar de Vervolgopleiding Oncologieverpleegkunde.

Wat moet je weten over deze opleiding?

 • Duur: Het traineeship duurt veertien maanden waarin je minimaal vier dagen per week werkt. Op basis van jouw (stage)ervaring, CV en besproken voorkeur word je op een van onze verpleegafdelingen ingedeeld. Bij interesse en geschiktheid voor de Vervolgopleiding Oncologieverpleegkunde (VO) stroom je eerder in en eindigt je traineeship na dertien maanden. Indien je niet instroomt in de VO eindigt het dienstverband aan het eind van het traineeship.
 • Doorlooptijd:Het traineeship duurt veertien maanden waarin je minimaal vier dagen per week werkt. Op basis van jouw (stage)ervaring, CV en besproken voorkeur word je op een van onze verpleegafdelingen ingedeeld. Bij interesse en geschiktheid voor de Vervolgopleiding Oncologieverpleegkunde (VO) stroom je eerder in en eindigt je traineeship na dertien maanden. Indien je niet instroomt in de VO eindigt het dienstverband aan het eind van het traineeship.
 • Investering: Voor het traineeship geldt een sollicitatieprocedure.Bij interesse en geschiktheid voor de Vervolgopleiding Oncologieverpleegkunde (VO) stroom je eerder in en eindigt je traineeship na dertien maanden. Indien je niet instroomt in de VO eindigt het dienstverband aan het eind van het traineeship.
 • Locatie: Antoni van Leeuwenhoek / AVL Academie / verpleegafdelingen
 • Accreditatie: Het Traineeship is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V.
Schrijf je hier in