Project Description

Als radiodiagnostisch laborant werk je op de afdeling radiologie van het ziekenhuis. Je maakt zelfstandig röntgenfoto’s, CT-scans, je gaat naar de afdeling om foto’s te maken van patiënten die niet in staat zijn om naar de radiologie te komen en assisteert op OK of OBC bij een doorlichting. Daarnaast assisteer je een radioloog bij bijvoorbeeld het nemen van een biopt met behulp van een doorlichtapparaat of een CT-scanner.

Het maken van CT-scans en foto’s vereist veel empathie en een goede communicatie naar de patiënt toe, zodat de patiënten zonder al teveel ongemak het onderzoek kunnen ondergaan. Daarnaast ben je ook redelijk technisch geschoold, omdat de bediening en kwaliteitscontroles van de apparaten neerkomt op de radiodiagnostisch laborant.

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaatsvindt in de praktijk en dat de toepassing van theoretische kennis en inzicht in eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling.

Gedurende de opleiding werk je aan de volgende competenties:
1. Technisch handelen bij beeldvormend onderzoek (BVO) en bijpassende zorg;
2. Beoordelen van de kwaliteit van uitgevoerd BVO;
3. Adviseren van aanvragers van BVO;
4. Digitaal bewerken en archiveren van BVO;
5. Werken met geavanceerde medisch-technische apparatuur;
6. Begeleiden en voorlichten;
7. Handelen in acute situaties;
8. Assisteren bij medische (be-)handelingen;
9. Coördineren en organiseren van eigen werkzaamheden;
10. Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie;
11. Samenwerken in mono- en multidisciplinair verband;
12. Professionaliseren van eigen handelen;
13. Meewerken aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering.

  • Je bent in het bezit van minimaal een HAVO- of VWO-diploma, met in het profiel de vakken natuurkunde en wiskunde. Heb je  een MBO-opleiding niveau 4 gedaan, dan is aanmelden ook mogelijk, mits je kennis van wiskunde B en natuurkunde gelijkwaardig is aan HAVO-niveau;
  • Je woont in regio groot-Amsterdam of maximaal 40 kilometer van Amsterdam

 

De opleiding tot radiodiagnostisch laborant start begin september. De opleiding duurt drie jaar, waarbij praktijk- en theorieperioden elkaar afwisselen. Het theoretische gedeelte volg je bij de VUmc Amstel Academie. Voor het praktijkgedeelte krijg je een leerarbeidsovereenkomst bij het Antoni van Leeuwenhoek.

Je start de opleiding met een beroepsvoorbereidende periode (BVP) van 6 maanden.  Tijdens de BVP krijg je voornamelijk theorieonderwijs en daarnaast een verpleegstage.

Na het afronden van de BVP wordt je leerovereenkomst omgezet naar een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Je werkt dan 36 uur per week en je hebt om de 3 tot 5 weken een schoolweek.

Tijdens de beroepsvoorbereidende periode van 6 maanden ontvang je een vergoeding. Daarna ontvang je gedurende je studie een salaris conform de cao ziekenhuizen dat ieder afgerond studiejaar oploopt.

De totale opleiding duurt 3 jaar en is onderverdeeld in de volgende leerperioden:

  • Beroepsvoorbereidende periode (BVP)
    Duur: 6 maanden waarin voornamelijk theorieonderwijs wordt gevolgd.
  • ​​Beroepsbegeleidende periode (BBP)

Duur: 32 maanden waarin de verhouding werken en theorie ongeveer 75% -25% is.

Tijdens het opleidingstraject is het mogelijk om ook de opleiding inservice medisch nucleair werker te volgen. In de lesweken neemt het aantal uren dan toe en ook wordt het totale traject dan enkele maanden langer. Hierna ontvang je wel twee certificaten. Voor meer informatie kun je de tekst van de medisch nucleair werker op deze site lezen.

Duur:32 maanden (start: jaarlijks, eind augustus)

  • Investering: Het Antoni van Leeuwenhoek neemt de kosten voor de opleiding voor haar rekening. De opleiding start met een beroepsvoorbereidende periode, hiervoor ontvang je al een vergoeding. Daarna ontvang je gedurende je studie van 32 maanden een salaris dat ieder afgerond studiejaar oploopt. Het betreft een aanstelling van 36 uur in het geval van een inservice student voor de periode van de duur van deze opleiding. De basis voor jouw arbeidsvoorwaarden is conform de CAO ziekenhuizen.
  • Locatie:Praktijkgedeelte: Antoni van Leeuwenhoek; Theoriegedeelte;: VU Amstelacademie
  • Accreditatie:CZO-erkend diploma Radiodiagnostisch laborant (Erkenning: Inservice opleiding Radiodiagnostisch laborant heeft een NLQF-niveau 6 inschaling, dit betekent dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met het niveau van een hbo-bacheloropleiding.)Erkenning: Erkend bij het College Zorg Opleidingen (CZO).

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen met Susanne van der Weijden, praktijkopleider radiologie, via telefoonnummer 020 – 512 1500